Staatsbosbeheer ook op het water.

Naast het gehele wagenpark, verzorgt Bergslot de huisstijl op de vaartuigen van Staatsbosbeheer.
Deze vloot is zeer divers. In onze studio wordt daarom eerst de huisstijl o.b.v. vastgelegde uitgangspunten, éénduidig doorvertaald. Na goedkeuring van de werktekeningen wordt o.b.v de vastgelegde specificaties de bestickering geproduceerd, gemonteerd en vastgelegd. Hiermee wordt een éénduidige doorvoeringen en handhaving (schadeherstel!) van de huisstijl gegarandeerd.

Recent Posts