Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nummer 8/2011 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Aanleverspecificaties
Bestanden groter dan 10MB dienen te worden aangeleverd via onze FTP-server. Beschikt u niet over een inlogcode? Vraag die dan hieraan.Bergslot hanteert voor het aanleveren van digitale bestanden de volgende aanleverspecificaties.

Forty Five
Werkt met Adobe CS 3. Bij voorkeur bij een bestand aanleveren een LR jpeg, ter controle van fonts en transparantie.

Productinformatie
Hieronder kunt u productinformatie met toepassingen downloaden..

Autobelettering    Wanddecoratie   Textieldoeken   Glasdecoratie   Print op panelen   Magneetfolie   Projectborden   Spandoeken