Hieronder vindt u een kleine greep uit de projecten die Bergslot heeft gerealiseerd.

Rebranding Unica | Aanpassing huisstijl wagenpark.

Momenteel is Bergslot bezig met de restyling van het gehele Unica wagenpark in Nederland (ruim 600 voertuigen). Bergslot verzorgt en ontzorgt hierbij het totale traject.
Bergslot realiseerde de praktijkvertaling van het basisontwerp naar vele type voertuigen, stelde de optimale specificaties samen, produceerde, monteert de nieuwe voertuigen bij de betreffende dealers, verzorgt de restyling op diverse locaties in Nederland en voorziet alle voertuigen tevens van ‘HRM-actie promotietickers’. Alle stappen in dit project worden hierbij zorgvuldig met de betreffende Unica contactpersonen teruggekoppeld/ afgestemd. Vastlegging van specificaties, tekeningen en o.a. schadeproces geschiedt in onze online portal ‘Bergslot Fleetmaster’. Een vlotte en éénduidige schadeafhandeling wordt hierdoor gewaarborgd.
.

Restyleproject voor K3Delta | Uitvoering huisstijl.

K3 is een grote multidisciplinaire speler in de grondstoffenmarkt (zand/ grindwinning), waarin gebiedsontwikkeling een centrale rol vervult. Dit project betreft het restylen van bebording voor ca. 40 vestigingen en diverse voertuigen in geheel Nederland. Bergslot verzorgt op éénduidige wijze het gehele restyletraject van inventarisatie,  materiaal/montagespecificaties opstellen, werktekeningen maken, productie, (de)montage en vastlegging.

Rebranding Jumbo | Aanpassing huisstijl en overnames.

Jumbo Supermarkten heeft in 2011 haar huisstijl aangepast. De achtergrond werd dominant geel met witte letters en zwarte schaduw. In datzelfde jaar werd de overname van Super de Boer gerealiseerd. De voertuigen van Super de Boer werden door Bergslot omgezet in de nieuwe Jumbo huisstijl. Hetzelfde gebeurde na de overname van C1000. In 2016 is de rebranding afgerond. Vervolgens worden jaarlijks opleggers vervangen. Per eind 2016 worden deze uitgevoerd met een aangepast lettertype.

Rebranding Wagenpark Sligro | Aanpassing huisstijl.

Sligro uit Veghel heeft besloten haar huisstijl te veranderen. Daartoe zijn 10 afbeeldingen gekozen die affiniteit hebben met de groothandelsactiviteiten en aangebracht gaan worden op het wagenpark. Bergslot is daarbij als partner gekozen. Voorheen waren de vervoerders verantwoordelijk voor de aanbreng van de huisstijl conform het handboek. Er is nu gekozen voor meer uniformiteit in het gebruik van folie (3M) printtechtniek en montage. Het resultaat mag er zijn.

Rebranding DPD | 1650 voertuigen voor de pakketvervoerder in de Benelux.

DPD voert een nieuwe huisstijl en valt voortaan onder de merkparaplu DPDgroup; de nieuwe naam van de pakketvervoerders van het Franse La Poste. Deze stap benadrukt de sterke ontwikkeling, groei en integratie die het netwerk heeft doorgemaakt en die DPD nationale en internationale slagkracht geeft op de B2B- en B2C-markt. Het wagenpark in de Benelux, bestaande uit ca. 1.650 eenheden zal in 2016 en 2017 door Bergslot worden gerebrand naar de nieuwe huisstijl van DPD

Forbo | Bedrijfspanden & voertuigen

Forbo voert nieuwe huisstijl door op gebouwen in Assendelft. Bergslot heeft in januari 2015 een grootschalig huisstijlproject uitgevoerd voor Forbo te Krommenie. Het hoofdkantoor, een van de fabriekspanden en het magazijn zijn voorzien van nieuwe doosletters, deels voorzien van de energiezuinige LED-verlichting. Op een ander gebouw net buiten het fabrieksterrein is een bord van ruim 3,5 x 5,5 meter gemonteerd. Daarnaast zijn twee geveldoeken van totaal 67 vierkante meter op aluminium frames geplaatst tegen de gevels. Het meest in het oog springende deel van het project is echter wel de enorme bordreclame van maar liefst 52 meter lang en 6,5 meter hoog, prominent gesitueerd op het expo-gebouw bij de hoofdingang van het fabrieksterrein. Bergslot tekende al in 2006 voor de doorvoering van de huisstijl op het wagenpark van Forbo. Dit omvatte, naast productie en decoreren van de kleine bedrijfswagens, ook het printen, confectioneren en monteren van de dekzeilen van bakwagens en trailers. Door een goede samenwerking tussen de afdeling communicatie van Forbo, de productieafdelingen en montagedienst van Bergslot, en Sign Select partner The Sign Factory in Assendelft, is dit project geheel volgens plan binnen de afgesproken tijd en naar volle tevredenheid van Forbo afgerond.

Terstal

TerStal heeft nieuwe huisstijl. In opdracht van NykampNyboer huisstijlmanagement heeft Bergslot een belangrijk deel van de introductie van de nieuwe huisstijl en visuals in de winkels voor haar rekening genomen. Terwijl bij Bergslot de digitale printers op volle snelheid werkten om de ruim 2.000 m2 aan nieuwe visuals voor de winkels te produceren, werd bij FortyFive een uiterst lastig drukproces voor de vervaardiging van de diep getrokken lichtreclames uitgevoerd. Hierbij diende per formaat de vervormingen tijdens het dieptrekken in het drukbeeld gecompenseerd te worden. Deze uiterst lastige klus werd echter met veel geduld en inzet tot een succesvolle afronding gebracht. En passant werden ook de logo’s en stripings voor de winkeletalages geleverd en een full-colour reclame op het wagenpark van terStal geïntroduceerd.

Gemeente Amsterdam

Voor de vele stadsdelen en diensten van Amsterdam is een overkoepelende huisstijl ontworpen. Bergslot speelt bij de eenduidige doorvoering van deze huisstijl een nadrukkelijke rol. Stadsdelen en diensten weten Bergslot steeds vaker te vinden voor het doorvoeren van een nieuwe huisstijl, zoals hier op een divers samengesteld wagenpark, materieel en projectborden. Bergslot verzorgt in een restyling zowel inventarisatie, standaardisatie in ontwerp, productie en (de)montage van de huisstijl. Daarop volgend wordt ook het beheer & onderhoud ingericht. Bergslot blijft hierbij steeds uw centrale aanspreekpunt! Onder andere Stadstoezicht, Materieeldienst, stadsdelen Slotervaart, Zuid-oost, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, ZuiderAmstel maken al tot volle tevredenheid van onze diensten gebruik.