Bewegwijzering

Belettering op gebouwen, bewegwijzering en interieur hebben een aantal belangrijke functies. Zo helpt een doordacht bewegwijzeringsplan uw bezoekers simpel naar de bestemming. Tegelijk zijn deze dragers ideaal om de merkbeleving te versterken. Signage-elementen zoals lichtreclame, vlaggen, banieren, bewegwijzering, zuilen en balies zijn ideaal om uw merk uit te dragen en te communiceren.

Bewegwijzering: helder – creatief – duurzaam.

Lees meer


Wayfinding, ook wel bewegwijzering genoemd, betekent letterlijk ‘de weg vinden’. De bezoeker van een gebouw, ziekenhuis, onderwijsinstelling of winkelcentrum moet zelfstandig de weg kunnen vinden, waar en wanneer dan ook.
Bergslot zorgt ervoor dat bewegwijzering niet alleen functioneel is, maar juist ook mooi en esthetisch aansluit op de architectuur van het gebouw of gebied als geheel. Het ontwikkelen van toegankelijke en goed ontworpen bewegwijzering is een specialistisch vak. Vakwerk waarbij Bergslot puur communiceert wat nodig is om een gebouw of gebied uitstekend vindbaar en zichtbaar te maken. Bergslot heeft alle benodigde specialistische expertise op het gebied van bewegwijzering in huis; van gebieds- en gebouwanalyse, strategie, branding, ontwerp tot uitvoering en zelfs het onderhoud. Met oog voor detail!

De werkwijze.

De werkwijze van Bergslot bestaat uit 6 stappen: van strategische analyse tot en met het complete onderhoud.
Stap 1 – Analyse
ReadMe begint de analyse vanaf de architectentekeningen en brengt de verkeersstromen van het gebouw of gebied in kaart. Daarbij is van belang te weten wie de bezoekers zijn, wat de intentie van de opdrachtgever met deze (toekomstige) bezoekers is en hoe bezoekers eenvoudig, efficiënt en zelfstandig de weg kunnen vinden.
Hierbij komt ook een psychologische aspect kijken; in ziekenhuizen houd je extra rekening met de emotie en de diversiteit van de bezoeker die anders is dan die van een bezoeker van een nieuw winkelcentrum.
Bergslot schetst vervolgens de meest optimale communicatiepunten en locaties voor bewegwijzering in de architectentekening. In deze fase is het van belang dat al in een vroeg stadium een nauwe samenwerking en afstemming met de betrokken partijen tot stand komt. Door vroeg in het ontwerpproces mee te mogen denken, kan Bergslot eventuele toekomstige knelpunten in de routing voorkomen, technisch maar ook visueel: alleen dán is bewegwijzering een waardevolle toevoeging en vormt deze één geheel met de architectuur van het gebouw.
Stap 2 – Bewegwijzeringplan
Op basis van voorgaande analyse bepaalt Bergslot de strategie en stelt een helder en functioneel bewegwijzeringsplan op. Hierin zetten we uiteen hoe vanuit een complexe situatie met behulp van heldere bewegwijzering de juiste doorstroom van bezoekers bereikt kan worden. De routing door én het gebruik van het gebouw of het gebied vormt hierbij het uitgangspunt. Welke bewegwijzering is op welke locatie nodig om de bezoeker efficiënt en effectief naar de juiste plek te leiden.
In het vervolggesprek wordt het bewegwijzeringsplan met o.a. de opdrachtgever en de architect doorgenomen. Vervolgens verwerkt Bergslot de communicatiepunten voor de bewegwijzering digitaal in de plattegrond.
Stap 3 – Ontwerp
Heldere bewegwijzering ontstaat door de juiste balans te vinden tussen een functioneel en mooi, duurzaam ontwerp dat aansluit bij de architectuur van het gebouw of gebied: bewegwijzering op maat die de visie achter het ontwerp van het gebouw versterkt en waardoor de bezoeker efficiënt en zelfstandig de weg kan vinden.
Daarnaast vormen de huisstijl, missie en visie van de organisatie de uitgangspunten voor het ontwerp. Bergslot vertaalt deze naar de juiste vormen, kleuren en passende materialen in de bewegwijzering. Ook visuele elementen kenmerkend voor de huisstijl van de organisatie verwerken wij in het totale bewegwijzeringsconcept.
Bergslot werkt vanuit de ontwerpfilosofie ‘less is more’ en communiceert slechts dat wat echt nodig is voor een optimale functionaliteit. Wij begrijpen de architect en zorgen ervoor dat het ontwerp en de routing van de bewegwijzering en signage naadloos aansluiten bij het ontwerp van het bestaande of toekomstige gebouw.
Stap 4 – Materialisering
Materialisering is een apart hoofdstuk; het maken van de juiste keuze wat betreft het materiaal waarvan de bewegwijzering wordt gemaakt, vergt een combinatie van specifieke kennis, kunde en ervaring en dit al deze elementen tezamen zorgt voor een mooi en duurzaam resultaat. Bergslot denkt mee en adviseert om zo tot een uniek en optimaal mogelijk resultaat te komen.
Stap 5 – Uitvoering en montage
Tijdens deze fase worden alle elementen van de bewegwijzering vakkundig geplaatst op de strategisch gekozen locaties. ReadMe coördineert en begeleidt de uiteindelijke plaatsing en afwerking.
Stap 6 – Onderhoud
Bergslot verzorgt het onderhoud van de bewegwijzering voor haar opdrachtgevers. Dit onderhoud vindt plaats op afgesproken tijdstippen met als doel de bewegwijzering en signage te onderhouden en aan te passen indien en waar nodig. Ook ontzorgen wij u door de wisseling van informatie voor u te verzorgen waardoor er geen wildgroei van bedrijfslogo’s ontstaat.

Waarom samenwerken met Bergslot ?

Bergslot is sterk in het vertalen van complexe trajecten naar heldere, creatieve en duurzame bewegwijzering. Een samenwerkingspartner met verstand van wat zich afspeelt in de wereld van bewegwijzering; een partner die zich goed kan verplaatsen in steeds weer unieke situaties met bijbehorende vraagstukken.
Bergslot ontzorgt u graag tijdens het gehele bewegwijzeringstraject: van analyse tot en met het onderhoud!

Lees minder